ताडासन पाय मजबूत करते

भुजंगासन पाठीच्या स्नायूंना बळकट करते

भुजंगासन पाठीच्या स्नायूंना बळकट करते

वृक्षासन संतुलन आणि स्थिरता सुधारताना लक्ष आणि एकाग्रता विकसित करण्यास मदत करते

वृक्षासन संतुलन आणि स्थिरता सुधारताना लक्ष आणि एकाग्रता विकसित करण्यास मदत करते

त्रिकोनासन पाय मजबूत करते. पचन आणि संतुलन देखील सुधारते

त्रिकोनासन पाय मजबूत करते. पचन आणि संतुलन देखील सुधारते

पद्मासन, पाठीच्या स्नायूंना बळकट करताना शरीर आणि मनाला आराम देते

पद्मासन, पाठीच्या स्नायूंना बळकट करताना शरीर आणि मनाला आराम देते