Excel Formula Marathi | शिकूया एक्सेल फार्मूला लिस्ट बेसिक आणि ऍडव्हान्स

एक्सेल म्हणजे काय ?

एक्सेल म्हणजे स्प्रेडशीटचा वापर सारणी पद्धतीने डेटा आयोजित करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी आणि प्रदर्शित करण्यासाठी केला जातो. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल हा मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनने विकसित केलेला संगणक सॉफ्टवेअर प्रोग्राम आहे जो वापरकर्त्यांना स्प्रेडशीट तयार करण्यास, सुधारित करण्यास आणि व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करतो.

एक्सेल म्हणजे काय

एक्सेल विश्लेषणात्मक साधने, चार्टिंग आणि ग्राफिंग वैशिष्ट्ये, मुख्य सारण्या आणि गणितीय कार्यांसह डेटा हाताळण्यासाठी विविध वैशिष्ट्ये आणि साधने ऑफर करते. एंटरप्राइजेस, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संस्थांमध्ये, एक्सेलचा वापर आर्थिक विश्लेषण, बजेटिंग, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि डेटा अॅनालिसिस यासारख्या कामांसाठी केला जातो.

एक्सेल फार्मूला लिस्ट

एक्सेल फार्मूला लिस्ट येथे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ची काही महत्त्वाची बेसिक फॉर्मुला उदाहरण सहित खालीलप्रमाणे आहेत:

1. SUM (सम)

हा फॉर्मुला संख्यांची बेरीज वेगाने मोजण्यासाठी वापरला जातो.

Sum formula

उदाहरण:  A1 ते A4 सेलमधील मूल्ये =SUM(A1:A4) सूत्र वापरून जोडली जातील.

2. AVERAGE (एव्हरेज)

हा फॉर्मुला अनेक सेलमधील सरासरी मूल्य निर्धारित करते. संख्यांच्या संकलनाचे सरासरी मूल्य मोजण्यासाठी वापरले जाते.

excel-average

उदाहरण: B6 ते D8 सेलमधील मूल्यांची सरासरी =AVERAGE(B6:D8) सूत्राद्वारे निर्धारित केली जाईल.

3. MAX (मॅक्स )

हा फॉर्मुला सेल श्रेणीमध्‍ये आढळलेले सर्वोच्च मूल्य मिळवते. संख्यांचे सर्वोच्च मूल्य निर्धारित करण्यासाठी वापरले जाते.

max-excel

उदाहरणार्थ, सूत्र =MAX(B2:B9) तेथे आढळणारे सर्वोच्च मूल्य प्रदान करेल.

4. MIN (मिन)

हा फॉर्मुला  सेल श्रेणीचे सर्वात कमी मूल्य मिळवते. संख्यांच्या समूहामध्ये सर्वात कमी संख्या निर्धारित करण्यासाठी वापरली जाते.

MIN-Exl

उदाहरण: या प्रकरणात, =MIN(C3:C18) सर्वात कमी मूल्यासह सेल परत करेल.

5. COUNT (काउन्ट)

हा फॉर्मुला श्रेणीतील किती सेलमध्ये संख्या आहे ते मोजते. मूल्य किती पेशींमध्ये आहे हे द्रुतपणे निर्धारित करण्यासाठी वापरले जाते.

Count Ecxle formula

उदाहरण: =COUNT(B2:B11) सेलची संख्या मोजते ज्यात B2 ते B11 सेलमधील संख्या असतात.

6. CONCATENATE (कॉनकाटीनेंट)

हा फॉर्मुला अनेक मजकूर स्ट्रिंग एकत्र करते. या पद्धतीचा वापर करून अनेक सेलमधील मजकूर एका सेलमध्ये एकत्र केला जातो.

concatenate

सेल A2 आणि B2  मधील मूल्ये =CONCATENATE(A2,” “,B2) सूत्र वापरून त्यांच्यामधील एका जागेसह एकत्र जोडली जातील.

एक्सेल फार्मूला लिस्ट : मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये विविध प्रकारच्या गणनेसाठी आणि डेटा विश्लेषणासाठी अनेक सूत्रे आणि कार्ये उपलब्ध आहेत;  वर दिल्याप्रमाणे ही मूलभूत सूत्रांची काही उदाहरणे आहेत.

एक्सेल ऍडव्हान्स फार्मूला लिस्ट

एक्सेल फार्मूला लिस्ट येथे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ची काही महत्त्वाची ऍडव्हान्स फॉर्म्युला उदाहरण सहित खालीलप्रमाणे आहेत

1. VLOOKUP (व्हिलुकप)

हा फॉर्मुला  सारणीच्या सर्वात डावीकडील स्तंभामध्ये मूल्य शोधते आणि त्याच पंक्तीमधील विशिष्ट स्तंभातून मूल्य मिळवते.

Vlookup

उदाहरण : म्हणून, सूत्र =VLOOKUP(H2,B3:E9,3,FALSE) स्तंभ B3:E9 मधील सेल H2 मधील मूल्य शोधेल आणि त्याच पंक्तीच्या E स्तंभात परत करेल.

2. IF (इफ)

हा फॉर्मुला  विधान वापरून तार्किक स्थितीची चाचणी केली जाते, जी अट सत्य असल्यास एक मूल्य आणि चुकीची असल्यास भिन्न मूल्य देते.

इफ

उदाहरण  म्हणून, सूत्र =IF(B2>80,”Good”,”Bad”) सेल B2 मधील मूल्य 80 पेक्षा मोठे आहे की नाही हे तपासते आणि ते असल्यास “Good” आणि “Bad” मिळवते. अन्यथा.

3. INDEX/MATCH (इंडेक्स/मॅच)

हा फॉर्मुला  भिन्न स्तंभातील जुळणार्‍या मूल्यावर आधारित विशिष्ट सारणी स्तंभातून मूल्य मिळवते.

Index-Match

उदाहरण: जेव्हा स्तंभ H मधील मूल्य सेल H2 मधील मूल्याशी जुळते तेव्हा पंक्तीच्या स्तंभ D मधील मूल्य =INDEX(E3:E9,MATCH(H2,B32:B9,0)) अभिव्यक्तीद्वारे मिळवले जाते.

4. SUMIF/SUMIFS (समइफ/समइफस)

हा फॉर्मुला दिलेल्या निकषाची पूर्तता करणार्‍या सेलच्या श्रेणीमध्ये मूल्ये जोडते.

SumIf

उदाहरण: स्तंभ C मधील मूल्ये जी स्तंभ B मधील मूल्यांशी संबंधित आहेत जी 250 पेक्षा जास्त आहेत ती सूत्र =SUMIF(B2:B8,”>250″,C2:C8) द्वारे जोडली जातील.

5. COUNTIF/COUNTIFS (काउंटइफ/काउंटइफस)

हा फॉर्मुला  श्रेणीतील किती सेल विशिष्ट स्थिती पूर्ण करतात हे निर्धारित करते.

COUNTIF-Formula

स्तंभ A मधील सेलची संख्या मोजण्यासाठी ज्यांचे ज्याचे नाव प्रिंटर आहे , =COUNTIF(A2:A10,”प्रिंटर “) सूत्र वापरा.

एक्सेल फार्मूला लिस्ट मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये विविध प्रकारच्या गणनेसाठी आणि डेटा विश्लेषणासाठी अनेक सूत्रे आणि कार्ये उपलब्ध आहेत; ही ऍडव्हान्स फॉर्म्युला ची फक्त काही उदाहरणे आहेत.

एक्सेल फार्मूला लिस्ट आपण वर दिल्याप्रमाणे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ची काही महत्वाची व जास्त प्रमाणामध्ये वापरण्यात येणारे बेसिक आणि ऍडव्हान्स फॉर्मुला उदाहरण सहित बघितले आहेत, याव्यतिरिक्त खाली काही फॉर्मुला आहेत ती थोडक्यात शिकूया.

 1. HLOOKUP: (एचलुकप) श्रेणीच्या पहिल्या पंक्तीमध्ये मूल्य पाहतो आणि त्याच स्तंभातील विशिष्ट पंक्तीमधून मूल्य परत करतो. =HLOOKUP(A1, B1:E10, 3, FALSE) हे एक उदाहरण आहे.
 2. LEFT: (डावीकडे) मजकूर स्ट्रिंगच्या प्रारंभापासून वर्णांची पूर्वनिर्धारित संख्या काढून टाकते. उदाहरणार्थ, =LEFT(A1, 3)
 3. RIGHT: (उजवे ) मजकूर स्ट्रिंगच्या अंतिम स्थानावरून वर्णांची पूर्वनिर्धारित रक्कम काढून टाकते. उदाहरणार्थ, =RIGHT(A1, 3)
 4. MID: (मिड) मजकूर  स्ट्रिंगच्या मध्यभागी वर्णांची विशिष्ट रक्कम काढून टाकते. उदाहरणार्थ, =MID(A1, 2, 5)
 5. LEN: (लेन) मजकूर स्ट्रिंगची लांबी प्रदान करते. याप्रमाणे: =LEN(A1)
 6. UPPER: (अप्पर) मजकूर स्ट्रिंगची केस बदलते. याप्रमाणे: =UPPER(A1)
 7. LOWER: (लोवर) मजकूर स्ट्रिंगची केस बदलते. याप्रमाणे: =LOWER(A1)
 8. TODAY: (आज) वेळ आणि तारीख देते. जसे = आज()
 9. NOW: (आत्ताची) वेळ आणि तारीख देते. उदाहरण: =NOW()
 10. RANK: (रँक)मूल्यांच्या सूचीमध्ये मूल्याचे स्थान प्रदान करते. उदाहरणार्थ, =RANK(A1, A1:A10)
 11. ROUND: (राउंड) हे ऑपरेशन पूर्णांक दशांश स्थानांच्या विशिष्ट संख्येवर पूर्ण करते. उदाहरणार्थ, = ROUND(A1, 2)
 12. PMT : स्थिर देयके आणि स्थिर व्याजदर वापरून, पीएमटी कर्जाची रक्कम निश्चित करते. उदाहरणार्थ, =PMT(0.05, 10, 1000)

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफर करत असलेल्या असंख्य सूत्रांपैकी हे काही आहेत. तुम्ही गणना करू शकता, मजकूर संपादित करू शकता आणि सूत्रे वापरून तुमच्या स्प्रेडशीटमधील डेटाचे विश्लेषण करू शकता, जे एक मजबूत वैशिष्ट्य आहे.

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल पिव्होट टेबल बेसिक | Pivot table

एक्सेल फार्मूला लिस्ट  येथे Microsoft Excel च्या पिव्होट टेबल्सची माहिती आहे, नवशिक्यापासून तज्ञांपर्यंत, उदाहरणांसह: एक साधी पिव्होट टेबल बनवण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे.

pivot table

 • चरण 1 विश्लेषणासाठी डेटा निवडणे आहे.
 • पायरी 2: तेथे क्लिक करून “इन्सर्ट” टॅबमधून “PivotTable” निवडा.
 • पायरी 3: तुम्हाला मुख्य सारणी कुठे जायची आहे ते ठरवा.
 • पायरी 4: फील्ड ड्रॅग करा आणि “पंक्ती” आणि “मूल्ये” विभागांमध्ये ड्रॉप करा ज्याचे तुम्हाला विश्लेषण करायचे आहे.

pivote table.data drag

तुमच्याकडे विविध वस्तू आणि स्थानांसाठी विक्री माहिती असलेला डेटासेट आहे. प्रदेशानुसार एकूण विक्रीचे विश्लेषण करण्यासाठी, तुम्हाला मुख्य सारणी बनवायची आहे.

 • गणना केलेली फील्ड जोडणे: चरण 1: “फील्ड, आयटम आणि सेट” बटणाच्या “गणना” गटामध्ये, क्लिक करा.
 • “पिव्होटटेबल विश्लेषण” असे लेबल असलेला टॅब
 • पायरी 2: फक्त “गणना केलेले फील्ड” निवडा
 • पायरी 3: गणना केलेल्या फील्डचे नाव आणि त्याचे गणना सूत्र निर्दिष्ट करा.

तुम्हाला तुमच्या मुख्य सारणीतील प्रत्येक उत्पादनासाठी नफा मार्जिनचे विश्लेषण करायचे आहे, म्हणून तुम्हाला एक गणना केलेले फील्ड जोडायचे आहे. सूत्र तयार करण्यासाठी तुम्ही “विक्री” आणि “किंमत” फील्ड वापराल.

 • डेटा ग्रुपिंग: प्रथम, तुम्ही ज्या फील्डमध्ये डेटा गटबद्ध करू इच्छिता त्या सेलवर उजवे-क्लिक करा.
 • पायरी 2: संदर्भ मेनूमधून, “गट” निवडा
 • पायरी 3: वापरण्यासाठी गटबद्ध पर्याय ठरवा (जसे की “महिने,” “चतुर्थांश,” किंवा “वर्षे”).
 • कालांतराने नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी, तुम्ही तुमचा विक्री डेटा तिमाहीनुसार गटबद्ध करणे निवडू शकता.

पायरी 1: पिव्होट चार्ट तयार करणे सुरू करण्यासाठी “इन्सर्ट” टॅबच्या “चार्ट” विभागातील “पिव्होटचार्ट” बटणावर क्लिक करा.

Pivotchart

 • तुम्हाला पायरी 2 मध्ये कोणता चार्ट बनवायचा आहे ते निवडा
 • पायरी 3: तुम्हाला ज्या फील्डचे विश्लेषण करायचे आहे ते चार्टमध्ये ड्रॅग करून ड्रॉप करा.

स्लायसर वापरणे: “पिव्होटटेबल विश्लेषण” टॅबच्या “फिल्टर” गटामध्ये, “स्लाइसर घाला” बटणावर क्लिक करा.

Slicer

 • पायरी दोन मध्ये तुम्हाला स्लायसर म्हणून वापरायचे असलेले फील्ड निवडा.
 • पायरी 3: स्लायसर वापरून पिव्होट टेबल फिल्टर करा.

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये पिव्होट टेबल्स हाताळण्यासाठी सोप्या ते अत्याधुनिक पद्धतींची ही काही उदाहरणे आहेत. पिव्होट टेबल वापरून मोठ्या डेटासेटचे विश्लेषण आणि सारांश प्रभावीपणे करता येतो.

Conditional Formatting | एक्सेल कंडिशनल फॉरमॅटिंग

एक्सेल फार्मूला लिस्ट  येथे मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंडिशन फॉरमॅटिंग बेसिक टू अॅडव्हान्स नवशिक्यापासून तज्ञांपर्यंत, बनवण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

Conditional Formatting

 • पायरी 1: तुम्हाला बेसिक कंडिशनल फॉरमॅटिंगसाठी तयार करायचे असलेल्या सेलची श्रेणी निवडा.
 • पायरी 2: “होम” टॅबच्या “शैली” विभागात, “सशर्त स्वरूपन” बटण निवडा.
 • पायरी 3: तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे फॉरमॅटिंग वापरायचे आहे ते ठरवा (जसे की विशिष्ट मूल्य असलेल्या सेल हायलाइट करणे).
 • पायरी 4: स्वरूपन निकष प्रविष्ट करा (उदाहरणार्थ, विशिष्ट मूल्य असलेले सेल हायलाइट करा).

Conditional Formatting | रंग श्रेणीकरण वापरणे

Conditional Formatting-color

 • चरण 1 मध्ये तुम्हाला फॉरमॅट करायचे असलेल्या सेलची श्रेणी निवडा
 • पायरी 2: “होम” टॅबच्या “शैली” विभागात, “सशर्त स्वरूपन” बटण निवडा.
 • पायरी तीन मध्ये “रंग स्केल” निवडा.
 • पायरी 4: वापरण्यासाठी रंग स्केल (जसे की लाल-पिवळा-हिरवा) ठरवा.

Conditional Formatting | आयकॉन सेट्स

Conditional Formatting-icon Sets

 • वापरण्याची पायरी 1: तुम्हाला फॉरमॅट करायचे असलेल्या सेलची श्रेणी निवडा.
 • पायरी 2: “होम” टॅबच्या “शैली” विभागात, “सशर्त स्वरूपन” बटण निवडा.
 • “चिन्ह संच” निवडा
 • पायरी 4: कोणता आयकॉन सेट वापरायचा ते ठरवा, जसे की बाण.
 • उदाहरणार्थ, श्रेणीतील शीर्ष 10% मूल्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी तुम्हाला चिन्हांचा संग्रह वापरायचा आहे.

Conditional Formatting Rule | नियोजित सूत्रे

Conditional Formatting.rule

 • चरण 1 मध्ये तुम्हाला फॉरमॅट करायचे असलेल्या सेलची श्रेणी निवडा
 • पायरी 2: “होम” टॅबच्या “शैली” विभागात, “सशर्त स्वरूपन” बटण निवडा.
 • तिसरी पायरी: “नवीन नियम” निवडा
 • प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चरण 4 मध्ये “कोणत्या सेलचे स्वरूपन करायचे हे निर्धारित करण्यासाठी एक सूत्र वापरा” निवडा.
 • पायरी 5: इच्छित सूत्र एंटर करा
 • उदाहरण: सरासरीपेक्षा जास्त मूल्ये असलेल्या श्रेणीतील सर्व सेलकडे लक्ष वेधण्यासाठी तुम्हाला एक सूत्र लागू करायचे आहे.
 • डेटा बार वापरणे: पायरी 1: तुम्ही फॉरमॅट करू इच्छित असलेल्या सेलची श्रेणी निवडा पायरी 2: “होम” टॅबवरील “शैली” श्रेणीमधून “कंडिशनल फॉरमॅटिंग” निवडा.
 1. “डेटा बार” निवडा
 • पायरी 4: तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा डेटा बार वापरायचा आहे ते ठरवा (जसे की ठोस रंग किंवा ग्रेडियंट).
 • एका श्रेणीतील मूल्ये ग्राफिकरित्या चित्रित करण्यासाठी, उदाहरणार्थ, तुम्हाला डेटा बार वापरायचा आहे.

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये कंडिशनल फॉरमॅटिंग वापरण्यासाठी सोप्या ते जटिल पद्धतींची ही काही उदाहरणे आहेत. प्रभावीपणे वापरल्यास, कंडिशनल फॉरमॅटिंग तुम्हाला तुमच्या वर्कशीटमधील महत्त्वपूर्ण डेटा आणि ट्रेंड्सवर ग्राफिकरित्या जोर देण्यास मदत करू शकते.

 डेटा वॅलिडेशन बेसिक | Basic Data Validation

एक्सेल फार्मूला लिस्ट मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमधील डेटा वॅलिडेशन बेसिकपद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

Data validation

 • पायरी 1: ज्या सेलवर तुम्ही मूलभूत डेटा प्रमाणीकरण लागू करू इच्छिता तो सेल निवडा. पायरी 2: “डेटा” टॅबच्या “डेटा टूल्स” गटातील “डेटा प्रमाणीकरण” बटणावर क्लिक करा.
 • पायरी 3: “डेटा प्रमाणीकरण” संवाद बॉक्सच्या “सेटिंग्ज” टॅब अंतर्गत तुम्हाला वापरायचा असलेला डेटा प्रमाणीकरणाचा प्रकार निवडा (जसे की पूर्ण संख्या, दशांश किंवा तारखा).
 • पायरी 4: डेटा प्रमाणीकरण निकष प्रविष्ट करा (जसे की किमान आणि कमाल मूल्ये).
 • उदाहरण: तुम्ही हे सुनिश्चित करू इच्छिता की सेल केवळ 1 आणि 100 मधील पूर्ण पूर्णांक स्वीकारतो आणि त्यावर डेटा प्रमाणीकरण लागू करतो.

ड्रॉप-डाउन सूची तयार करणे | Drop Down

 • पायरी 1: सेल निवडा ज्यासाठी ड्रॉप-डाउन मेनू प्रदर्शित केला जावा.
 • पायरी 2: “डेटा” टॅबच्या “डेटा टूल्स” गटातील “डेटा वॅलिडेशन” बटणावर क्लिक करा.

Drop Down

 • पायरी 3: “डेटा प्रमाणीकरण” संवाद बॉक्सच्या “सेटिंग्ज” टॅबमधील “अनुमती द्या” ड्रॉप-डाउन पर्यायातून “सूची” निवडा.
 • पायरी 4: चौथ्या चरणातील ड्रॉप-डाउन सूचीमध्ये तुम्हाला हवे असलेले आयटम जोडा.
 • उदाहरणार्थ, तुमच्या व्यवसायातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नावे असलेल्या सेलमध्ये तुम्हाला ड्रॉप-डाउन सूची बनवायची आहे.

उदाहरण: तुम्हाला तुमच्या डेटाबेसच्या क्लायंटची सर्व नावे असलेल्या सेलमध्ये ड्रॉप-डाउन मेनू बनवायचा आहे. ग्राहकांची नावे एका विशिष्ट श्रेणीमध्ये जोडली जाऊ शकतात, जी नंतर डेटा प्रमाणीकरणासाठी वापरली जाऊ शकतात. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलमध्ये डेटा प्रमाणीकरण हाताळण्यासाठी सोप्या ते जटिल पद्धतींची ही काही उदाहरणे आहेत. तुमच्या वर्कशीटमधील डेटाची अचूकता आणि सातत्य डेटा प्रमाणीकरणाद्वारे मदत केली जाऊ शकते.

आणखी वाचा: मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मराठी माहिती | MS Excel Information in Marathi

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *